2016. június 3., péntek

Jack Frost - Szabadulás a keserűségből 2.

Megoldás

1.) Az első lépés felismerni, hogy a keserűség egy bűn!

Az ördög azt sugallja, hogy nem az, de ne higgyünk neki. Olyan bűn, amire a démonok rávetik magukat, és ha nem kezeljük, akkor sok más démont fognak hozni.

2.) A második dolog, amire rá kellett jönnöm: Nincs valóságos szentség, ha keserűség van bennem!
Ez két újszövetségi bibliarészben is jól felismerhető:
Efézus 4,17-31, és a Zsidó levél 12,12-15

Az Efezus 4. alapján leszögezhető, hogy nem élhetünk többé úgy, ahogyan a pogányok. Új teremtések vagyunk Krisztusban, az óemberünk meg van feszítve a kereszten a csalárd kívánságaival együtt, a bűnökkel együtt. Felhívja a figyelmünket, hogy „újuljatok meg a ti elmétek szelleme szerint, és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben”. Ezek után végig elemzi, mik tartoznak az ó természetünk bűneihez: (1) hazugság, (2) harag, (3) neheztelés, (4) lopás, (5) rothadt beszéd (átok, szidalom, vádlás, kárhoztatás, pletyka, susárlás, rágalom, hamis tanúbizonyság stb.), (6) keserűség (magyarban: méreg), (7) fölgerjedés, (8) harag, (9) lárma, (10) káromkodás és (11) minden más gonoszság ia.
Ezek azok a bűnök, amiket már egy újjászületett, Szent Szellemmel betöltött keresztény nem tehet. Aki valóban szentségben jár, annak a személyeknek ilyen negatív gyümölcsei nem lehetnek. Ezek azok, amik a Szent Szellemet megszomorítják, és közötte van a keserűség is a többi bűn mellett. Ilyen ’társbűnök’ vannak mellette, mint a fölgerjedés, harag, lárma, káromkodás. Egészen biztos, hogy a keserűség a nyelvünkön keresztül fog megnyilvánulni. A megoldás Pál apostol szerint: „vessük ki magunk közül!” Ez egy erőszakos, tudatos magatartás, de egy ilyen hozzáállással kell lennünk a keserűséggel szemben. Meg kell gyűlölnünk, és ádáz ellenségünknek kell tekintenünk a keserűséget.

A Zsidó 12. rész ismét a szentséggel állítja szembe a Szent Szellem a keserűséget:
Zsidó 12,14-15 „Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármilyen gyökere felnövekedjen, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztessenek.”

A keserűség elszakít minket Isten áldásaitól, sőt azt írja a Zsidó levél írója, hogy a kegyelemtől is elszakít, ha megtartjuk a keserűséget és nem vetjük ki magunkból. A Biblia úgy írja le a keserűséget, hogy van gyökere. A gyökér az, ami a felszín alatt van és nem látható. De vannak a jelenlétének látható bizonyítékai, mint például amikor ’a járda felpúposodik’. Az a tény, hogy nem látunk gyökeret, az nem azt jelenti, hogy nincs. De egyszer a felszínre jön. Az almafa gyökere almát fog teremni, ha van keserű gyökér, akkor az keserűséget fog teremni. A gyümölcseit megláthatjuk az Efezus 4-ben:

Efezus 4,32 „Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.”
Efezus 5,1-2 „Engedelmeskedjetek Istennek, mint az Ő szeretett gyermekei, és járjatok szeretetben, amint a Krisztus is szeretett minket.”

A kérdés, hogy vajon lehetséges kedvesnek, könyörületesnek és lágyszívűnek lenni és ugyanakkor keserűnek lenni? Nem lehetséges! – ez a válasz. Erről beszél Jakab apostol is a 3. részben: „Ugyanazon szájon, hogyan jöhet ki áldás és átok? Csörgedezhet-e édeset és keserűt?”

Egy kereszténynek fel kell számolnia a keserűség bűnét: miután felismeri és megtér belőle, Isten Szelleme meg fogja gyógyítani. A keserűség ádáz ellenség legyen az életünkben, mert ha nem, akkor felnövekedik a gyökere, és másokat is meg fog zavarni, másokat is meg fog fertőzni. Ez pedig további bűnökhöz vezet, amelyeknek mi vagyunk az okozói.

Mi történik azzal a személlyel, aki megtartja a keserűségét hosszú ideig?

Lehetséges, hogy beteg lesz? Igen. A világnak két választása van. Vagy megtartja a keserűségét belül és beteg lesz, vagy kiengedi és kiárasztja magából a ’betegséget’ és körülötte mindenki menekülni fog az ilyen ember elől, ha megteheti. Isten megoldása pedig az, hogy ássunk mélyre, és szabaduljunk meg a keserűségtől. Egy ember, aki ismeri Jézust, képes erre, mert Jézus minden kegyelem forrása. A világ megoldását egy keresztény nem választhatja.

Az irigység kapcsolata

Jakab figyelmeztetése: Jakab 3,14-16 „Ha pedig keserű irigység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, ami felülről jön, hanem földi, testi és démoni. Mert ahol irigység és civakodás van, ott háború és minden gonosz cselekedet is van.”

Ha meg akarjuk tudni, hogy miért irigyek az emberek, miért szenvednek újra és újra ezzel a bűnnel, akkor a válasz: a keserűség miatt. Lehet, hogy azért vagyunk keserűek, mert az életünkben már gyerekkorunktól kezdve nem kaptunk meg szép dolgokat, játékokat, ruhákat, vagy szegénységben éltünk. Pláne, ha hosszantartó volt a nélkülözésünk, akkor még erősebb lehet a keserű irigység és ez az ember szívében, elméjében gyökeret ver.

Most nem térünk ki részletesen az irigységre, csak annyira, hogy meglássuk, hogy az irigységet gyakran a keserűség okozza. Valamikor erős sérülés ért minket például anyagi területen leginkább, és felnövekedett a gyökere. Vannak emberek, akikben olyan erős negatív gyümölcsei vannak a keserű irigységnek, hogy az arcukra is kiül például, ha valaki áldásban részesül, és ha valakinek jól megy a sora, vagy ha valaki bejelenti, hogy megáldotta Isten. Ez szellemi áldásra is vonatkozhat. Olyan erős lehet a kisebbrendűségi érzés az ilyen embereken, hogy azt fogják érezni előbb-utóbb, hogy őket Isten nem szereti és elutasítja, és ezek miatt nem is örül mások sikereinek. Képtelen örülni szívéből, mert a keserűség olyan más erőkkel is együtt mozog, mint az elutasítottság.

Az irigység nemcsak anyagi területen jöhet ki, vannak, akiknek ezzel semmi bajuk, mert nem anyagi területen sérültek meg, hanem például a pozíció területén, a hatalom területén. Vagy például visszaéltek velük, vagy nem engedték őket kibontakozni, szolgálni és ez lett egy keserű gyökér az életükben. Emiatt pedig, ezek után – mivel nem adták át Istennek ezt a terület – a keserűség irigységet, féltékenységet, versengést fog teremni. Ez egy ’ördögi kör’, hiszen az ilyen személyt nem fogják engedni a gyülekezetekben, hogy pozícióhoz jusson, hiszen egyértelmű lesz nála az irigység, a féltékenység, így még tovább sérül és tovább erősödik a keserű gyökér.

Vannak, akik keserűséget hordoznak az életükben, mert elvesztették ’hatalmukat’, pozíciójukat akár a világi életükben, akár a gyülekezetben, és ezt nem tudták feldolgozni. Vannak, akik a világi területen pozíciót töltenek be és nem akarják ’lejjebb adni’ a hívő életben sem, és emiatt versengenek.