2014. január 25., szombat

Az üdvösség feltételei

Nagyon sok olyan levelet kapok, melyekben a pornófüggők, vagy a maszturbációval küszködők aggódnak lelki üdvösségük miatt. Persze ez érthető, hiszen amit tesznek bűn. Mégsem szeretném, ha ebben a félelemben vergődve megállna a szabadulási folyamat csak azért, mert senki nem világosította fel őket... Az alapozó Bibliaiskolában tanultuk az alábbi igazságot:

Róma 10:9-10

9 - Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.
10 - Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.

Az üdvösséghez tehát nincs más dolgunk, mint hogy elhiggyük az alábbiakat:
- Jézus Isten fia, aki meghalt a mi bűneinkért,
- feltámadt a halálból,
- és az ő áldozata által nekem is üdvösségem van.

Aki pedig hisz valamiben, az beszélni is mer róla. Ezzel teljesedik be az üdvösség.

Mit jelent ez? Akkor mostantól jó minden így ahogy van, és nem is kell megszabadulni a függőségtől? Ahogy Pál mondaná: Távol legyen! A hit alapfeltétele az üdvösségnek. Aki hisz Istenben, az közelebb akar kerülni hozzá, tehát törekszik Isten akaratára. Ez azt jelenti, hogy meg akar szabadulni a függőségtől, és ezen dolgozik nap mint nap. A dolog lényege tehát nem az, hogy fogadjuk el a bűneinket, hanem az, hogy az, hogy ha hiszel, akkor meg akarsz változni, teszel érte, de ha el is buksz nem kell félned. Isten látja a lelkedet, tudja, hogy Ő felé törekszel, ezért nem veszi el a jutalmadat. Azért egyvalamit tartsunk szem előtt. Minden bukás után szükség van egy szívből jövő bűnbánatra. És itt a szívből jövőt nem győzöm hangsúlyozni!

1Ján 1:9

9 - Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

1Sám 16:7b

Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.

2014. január 19., vasárnap

Valami összefogás kellene!

Már jó ideje gondolkodom azon, hogyan is lehetne a pornóellenes törekvéseket valamilyen nagy összefogássá kovácsolni. A pornóipar úgy dolgozik ellenünk, akár egy tökéletes gépezet - minden mindennel összefügg, egymásra épülnek a betegebbnél betegebb ötletek. Ez arra sarkall, hogy a jelen blognál nagyobb mértékű tettekre szánjuk el magunkat. Aláírásgyűjtés, civil összefogás stb... Ha valakinek vannak ötletei, akkor szívesen fogadom!

2014. január 9., csütörtök

Mikor veszíted el a már megszerzett üdvösséget?

Nagyjából ezt a kérdést tettem fel a gyülekezetünk felé egy olvasó kérésére, amire az alábbi választ kaptam. Szerintem mindenki számára tanulságos:

Miután egy ember befogadja Jézus Krisztust az életébe, és megkeresztelkedik, üdvösséget nyer. Viszont ez a megnyert üdvösség - ahogyan azt Ön a kérdésében helyesen teszi fel - elveszíthető. A visszatérésről (2 Pét 2:22), erről a negatív fordulatról Júdás története, ill. Anániás és Safira (Apcsel 5:1-33) tragikus halála megrázó tanulságokat tartalmaz a számunkra. Az üdvösség elvesztésének a matematikai pontja, a bűn által, az ember szellemében bekövetkezett állapot, melynek következtében kikerül az Édenből, a Mindenható jelenlétéből. Mindazonáltal a jó hír az, hogy jelenleg egy olyan kegyelmi korszakban élünk, amikor Jézus Krisztus engesztelő áldozata miatt, amíg az ember él, fennáll a lehetőség a megtérésre azok számára is, akik elvesztették a megszerzett üdvösséget.
   ''Mert az [Úr] nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.'' -  1Sám 16:7b
   ''...de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik:
Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.'' - Róma 5-20b-21.
   ''Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. '' - 1Ján 1:9.
Remélem sikerült a kérdésére választ kapnia.

Igen, megkaptam, és nagyon köszönjük!