2016. június 8., szerda

Jack Frost - Szabadulás a keserűségből 3.

Miután felismerjük ezeket a területeket az életünkben, meg kell térnünk, meg kell szabadulnunk és meg kell gyógyulnunk. Ha van ilyen ember körülöttünk, ne kárhoztassuk, vádoljuk, ne közösítsük ki, hanem az irigység okát kell felismernünk benne, és orvosolnunk kell a gyökeret, magyarán – szolgálnunk kell felé, ha engedi.

Sokszor nem az a nehéz, hogy megítéljünk bűnöket, embereket, hanem az a nehéz, és az a ’kihívás’, hogy segítsünk is nekik megtérni, megszabadulni és meggyógyulni. Mint Isten szolgálói, meg kell mutatnunk az utat a szabaduláshoz, gyógyuláshoz az embereknek.

Az Ap.csel.8-ban beszél a Biblia a szamáriai ébredésről, Filepről, akin keresztül nagy csodák, jelek történtek. Az írja a Biblia, hogy az emberek egy szívvel és lélekkel figyeltek arra, amit mondott. A démonok kimentek az emberekből hangos kiáltásokkal, tömeges gyógyulások történtek. Volt egy ember, Simon mágus, aki „már korábban gyakorolta az démoni mesterségeket” és csodák, jelek történtek általa. Okkult erők által gyógyított, a varázslás volt a fő fegyvere az emberek fölött. Az emberek ráfigyeltek, azt mondták rá, hogy „ez Isten nagy ereje”. Ezek után megjelent Filep, akinek a prédikálására rengetegen megtértek. Simonról azt olvashatjuk, hogy ő maga is hitt és bemerítkezett, utána meg Fileppel maradt –, gondolom leginkább a csodák és jelek miatt. Mikor pedig Péter és János kézrátétele által a hívők Szent Szellemben bemerítkeztek, nem bírta tovább és meg akarta őket vesztegetni pénzzel:

Ap.csel.8,19-23 „Adjátok nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezem, Szent Szellemet vegyen. De Péter így szólt neki: Vesszen a pénzed veled együtt, mivel azt gondoltad, hogy az Isten ajándéka pénzen megvehető. Nincsen neked részed, sem örökséged ebben a dologban, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg azért ebből a gonoszságodból és kérd az Urat, talán megbocsátja szíved gondolatát. Mert látom, hogy keserű méregben és az álnokság kötelékében vagy.”

Azt olvassuk, hogy előtte Simon mágus megtért, bemerítkezett. Fileppel járt, a jelek és a csodák érdekelték. Egy hatalom-centrikus ember volt, és miután elvesztette ’tekintélyét’ a nép előtt és már nem rajta keresztül történtek a csodák, a jelek, ezt nem bírta elviselni. Ez pedig egyre nyilvánvalóbbá vált. Péter a szellemek megkülönböztetésének és az ismeret beszédének ajándéka által felismerte a problémáját: ’keserűség gyökere’. Hozzátette azt is: „álnokság kötelékében van” –, vagyis a szíve sem volt igaz Isten előtt, sőt gonoszság van benne.
A történet úgy végződik, hogy Simon könyörgött, hogy imádkozzanak érte Péterék, hogy meg tudjon térni ezekből. Előfordulhatott az is, hogy megtért és helyreállt, de az is hogy nem!

Keresztények vagyunk, egy szolgálatban állunk, nagyon fontos, hogy megtisztítsuk a szívünket, hogy ne keserűségből szolgáljunk, ne legyenek hatalmi ambícióink, hanem krisztusiak legyünk, akiket nem a csodák és a jelek érdekelnek és nem a pozíciók.
Ehhez nagy őszinteség kell, engednünk kell a Szent Szellemnek, hogy mint Igazság Szelleme eljöjjön hozzánk, és ha vannak ezen a területen titkos bűneink, fájdalmaink, akkor kigyomlálja azokat, és mint a Vigasztalás Szellemét ismerhessük meg Őt.

Isten felé való keserűség

Ruth könyvében szerepel Naomi, nevének jelentése: „kellemes, jókedv”. Elköltözött Izraelből a családjával egy másik vidékre. A férje meghalt és az elkövetkezendő tíz évben mind a két fia is. Ő a keserűségét Isten ellen fordította. Úgy gondolta, hogy Isten volt az, aki elvette a férjét és a fiait. Többször is elmondta ezt. „mert nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert engem talált az Úrnak keze …”; „Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok engem Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a Mindenható …”; „A Mindenható nyomorúsággal illetett engem…”

Naomi szinte megszerette a keserűséget. Vannak emberek, akik nem is tudnák, mit csinálnának, ha megszabadulnának a keserűségüktől. A történet végén persze megláthatjuk Naomi szabadulását is.

Ott van Jónás esete is. Ő úgy gondolta, joga van haragudnia Istenre. Jónás is keserű lett Istenre. Az Úr azt mondta neki: „Avagy méltán haragszol a tök miatt? És monda neki: méltán haragszom, mind halálig!"(Jón.4,9). Büszke volt Jónás. Emiatt felülbírálta Isten döntését.

Az emberi büszkeség a keserűség egyik forrása. Megkeseredhetünk Istenre, ahogy Jónás és Naomi is tette. A keserűség kérdése ez:

’Miért engedte meg ezt nekem Isten?’ – ez a keserűség állítása.

Izrael népe megkeseredett Istenre és lázadt ellene. Istennek fegyelmeznie kellett őket, ami a zsidó emberekben keserűséget okozott. A pusztában a zsidók a keserűségük által idézték elő saját maguk pusztulását.
A szenvedés keserűséget okoz az emberekben, ha nem tudják, mi a szenvedésük oka, és nem értik, nem látják az alapelveket, mint például a vetés és aratás törvényét. Hosszabb ideig tartó szenvedések, nyomorúságok alatt nagyon figyeljünk oda erre a területre.

Az írásunk elején említettük, hogy Istenen kívül keserűek lehetünk közeli kapcsolatainkra is. Mivel ez egy feltáró tanítás, további segítséget tudok nyújtani azzal, ha feltesszük magunknak a következő kérdéseket, hogy rájöjjünk: van-e az életünkben keserűség személyek felé. Nagyon fontos az őszinteség, lehetséges, hogy fáj, de csak így tudunk szembenézni a keserűséggel.

Kérdések:

- Amikor az a személy, aki megsértett, vagy megbántott Téged, besétál a szobába, ahol éppen tartózkodsz, hogyan reagálsz?
- Rögtön elfordítod a tekinteted és kerülöd őt?
- Már csupán a nevének említése, keserű szájízt eredményez benned?
- Úgy érzed, hogy szinte beteggé lettél tőle, vagy leszel tőle?
- Ha csak meghallod a nevét valakitől, már negatív reakciókat vált ki belőled?
- Ha meghallod, hogy sikereket ért el, vagy jó hírt hallasz róla, mit érzel?
- Kívánod-e titokban a sikertelenségét, bukását?
- Gyakran jutnak eszedbe azok a személyek, akik megbántottak, vagy gonoszul bántak veled?
- Volt már olyan, hogy gondolatban vitatkoztál velük, vagy többször előfordul ilyen?
- Sőt, ’helyre is teszed’ őket gondolatban?
- Szoktál-e beszélni másoknak róla, pontosabban a hibáiról, bűneiről?
- Beszélsz-e róla cinikusan?
- Van-e benned olyan gondolat, hogy visszaadod neki, vagyis ahogyan ő cselekedett veled, te is úgy fogsz viselkedni vele?
- Tudsz érte szívből hálát adni, tudsz imádkozni a sikereiért?

Isten felé való keserűséggel kapcsolatos kérdések:

- Teszel fel olyan jellegű kérdéseket sűrűn, hogy „miért engedte meg ezt és ezt Isten nekem?
- Szoktál-e lázadni Isten akarata ellen, a Biblia ellen?
- Hibáztatod-e Istent a sorsodért, hibáidért, bűneidért?
- El tudod-e hinni valóban, hogy Isten egy szerető Atya és Ő őszintén törődni akar Veled?

A teljes tanítás letölthető az alábbi linkről:
LINK