2016. július 28., csütörtök

David Herzog - Feltámadás


A tanítássorozat befejező része, amely a feltámadás erejéről szól.Ha Jézus DNS-e él benned, aktiválni tudod a feltámadásának erejét.

„De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által.” (Róma 8:11)

Isten igéjében az van megírva, hogy a halandó testünknek és szellemünknek a feltámadás életét tudna adni. Csak képzeld el, hogy minden egyes alkalommal, amikor lebetegszel, aktiválhatod a testedben azt az erőt, ami feltámasztotta Krisztust a halálból.

Az aktiválás egyik módja az, ha kijelentést véve úrvacsorázunk. Amikor hit által megengeded, hogy Jézus vére és teste aktiválja életét, DNS-ét és feltámadását benned, a dolgok elkezdenek megtörténni, hiszen azok, akik eszik az Ő testét és isszák az Ő vérét, sohasem fognak meghalni.

„Igen, én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában és meghaltak. De aki eszi a mennyből való kenyeret, sohasem fog meghalni. (János 6:48 New Living Translation angol fordítás alapján)

Persze tudjuk, hogy ez az örök életre vonatkozik, de a Róma 8:11-ben azt is mondja az Ige, hogy a feltámadásnak ugyanezt az erejét tapasztalhatjuk meg az életben már a halandó testünkben is.

Hiszem, hogy lesznek olyan emberek a földön az utolsó napokban, akik igazából „megölhetetlenek” lesznek, amikor ez a kijelentés aktiválódott bennük. Néhányan fel is támadnak, ha megölik őket. A Jelenések könyve beszél két tanúról, akiket megöltek, de feltámadtak. (Jel. 11:3-12)

Jánost is halálra akarták főzni, de nem tudták őt megölni, így kirakták egy szigetre, hogy ott éhen és szomjan haljon, de ez sem jött be. Itt Patmosz szigetén írta meg a Jelenések könyvét, és nem halt meg addig, amíg Isten nem mondta, hogy itt az idő.

Pált megkövezték, de ő felkelt és elsétált onnan, hogy azután a következő városban prédikáljon. (Apcsel 14:19-20). Olyat nem lehet hallani, hogy valaki felkel a kövezés után, mivel ez egy halálbüntetés volt. Mi is halálra voltunk ítélve (elvileg minket is halálra kellett volna kövezni).

Dániel sem halt meg az oroszlánok vermében, bár erre a halálra ítélték. (Dániel 6:16-23)

Dániel három barátját is halálra ítélték egy tüzes kemencében, ami olyan forró volt, hogy megölte az előtte álló őröket. Őket viszont nem érintette meg a tűz, mert ott volt egy negyedik lény velük a kemencében (Dániel 3:15-27).

Sokan hiszik, hogy ez egy isteni megjelenés volt, mert a negyedik lény maga Jézus volt.

Isten képes annyira megeleveníteni téged a DNS-ével és a feltámadás erejével, hogy megállíthatatlan leszel bármivel szemben, amit az ellenség dob rád, hacsak Isten nem hív haza. Elképzelhető, hogy néhány embernek, akiknek már meg kellett volna halniuk, sokkal hosszabb lesz az élettartamuk, mások pedig az Úr visszajöveteléig fognak élni.

(Részlet David Herzog: Mennyei bíróságok c. könyvéből)

2016. július 25., hétfő

David Herzog - A vér


David előző tanításának folytatása jön most, amely Jézus Krisztus vérének erejéről szól, és arról, hogyan lehet ezt aktiválni az úrvacsora révén.DNS-ünk a vérünkben van és olyan, mint egy tekercs vagy egy könyv. Ha ki tudnád nyitni a sorsod könyvét, ami a DNS-edbe van bekódolva, láthatnád a jövőbeli elhívásodat, meg a családi vonal múltbeli bűneit is, hiszen ezek ott vannak bekódolva a DNS-edbe. Bizonyos értelemben a DNS-ünk egyfajta sors irányába programoz be minket. Az egyetlen dolog, ami megváltoztathatja ezt a programot az, ha megtisztítjuk és megváltoztatjuk ezt a DNS-t Jézus vérén át és megengedjük, hogy az élete átjárja életünk minden területét.

Ma a tudósok és az orvosok azt állítják, hogy újra tudnak teremteni testrészeket pusztán csak a DNS-szállal, mert a DNS-ben van a forráskód beágyazva ahhoz, hogy az egész testet újra lehessen alkotni.

A legtöbb ember úgy tudja, hogy a DNS két egymásba szövődő szálból áll, ez az, amit az ember lát. Van azonban egy láthatatlan harmadik szál is, ami körbeveszi a DNS-t, ez pedig az RNS. Ez a láthatatlan fonál a DNS szellemi része, ami a fizikai DNS-hez kapcsolódik, és amit a tudósok nem látnak. Az ebben található elhívásunk és sorsunk szellemi lenyomata viszont a másik két szál része.

Mi nemcsak fizikai, de szellemi lények is vagyunk, s a szellemi emberünk összekapcsolódik a fizikai és intellektuális természetünkkel, Isten pedig ezt szépen összeforrasztotta.

A Biblia azt mondja, hogy Krisztusban új teremtmények vagyunk (2 Korinthus 5:17). Isten átprogramozhatja és megváltoztathatja a DNS-edet, ezt pedig Jézus tökéletes és mocsok nélküli vére által teszi meg. Ha hit által veszed Jézus vérét, az pedig beléd megy, ennek megvan az ereje arra, hogy letörjön minden bűnös mintát a generációs vérvonaladban. De ehhez tudatosan kell hozzáférni. Pusztán az, hogy jogod van erre, még nem ugyanaz, mint aktiválni Jézus vérének erejét.

Amikor úrvacsorázol, Jézus által aktiválhatod Isten DNS-ét a sajátodba. Valami természetfeletti történik akkor, amikor Jézus testét és vérét veszed az úrvacsorában. Az élet a vérben van (3 Mózes 17:11). Amikor úrvacsorázol, reaktiválhatod az Ő vérének erejét, ha hittel veszed, és így felveszed az Ő életét, ami a vérben van.

„Ezt mondta nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az Ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak és én feltámasztom azt az utolsó napon.” János 6:53-54)

Isten mindig szövetség által működik, és meg is tartja a szövetség ráeső részét. Amikor úrvacsorázol, ami Jézus testét és vérét jelképezi, ez aktiválja a szövetséget és így Isten életének a DNS-ét a te életedben.

„Mikor pedig ettek, vette Jézus a kenyeret és hálákat adott, megtörte és adta a tanítványoknak és azt mondta: Vegyétek, egyétek ez az én testem. És vette a poharat és hálákat adott, és odaadta azoknak, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az újszövetség vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.” Máté 26:26-28)

Úgy tűnik, hogy az Ő vérének szövetsége elveszett üzenet lett az utóbbi időben. Többé már nem hallunk üzeneteket a vér erejéről vagy nem hallunk erről dalokat, ahogy régen. Az igazság az, hogy az ördög nagyon is jól tudja: ha megragadjuk a vérről való kijelentést és, hogy hogyan kell aktiválnunk Jézus vérét a saját DNS-ünkben, akkor az egész életünk a testünk, szellemünk és a képességeink egy magasabb szintre jutnak el. Ezért használ az ördög véráldozatokat a sátánista rituálékban és sok titkos társaságnál, mivel ez aktiválja a démoni erőket. De amikor a miénk Isten szövetségének eredeti ereje, az ellenség csak sokkal kevésbé képes ezt lemásolni, egy sokkal alantasabb áldozattal.

Sokszor láttunk már embereket meggyógyulni és megszabadulni, amikor úrvacsorát vettek hittel és valódi kinyilatkoztatással, nem pedig csak megszokásból. A hit és kinyilatkoztatás a két fő alapelem.

Mivel te Isten fia vagy lánya vagy, benned ott van az Ő DNS-e. Minél inkább elváltozol az Ő képére, és megengeded, hogy megváltoztasson téged, annál inkább olyan leszel, mint Ő (Róma 8:29). Amikor magadba engeded Isten DNS-ét, ténylegesen meg tud változni a te DNS-ed. Nem egyszerűen csak a tested kezd el átalakulni, ahogy beteg sejtek hirtelen elkezdenek meggyógyulni és regenerálódni, de a DNS-ed RNS szellemi szála is elkezd újraaktiválódni és hirtelen elkezdesz visszanyúlni az eredeti elhívásodhoz és sorsodhoz. Még az alvó képességeid, ajándékaid és talentumaid is elkezdenek a felszínre jönni, amikről nem is tudtad, hogy léteznek. A kábítószer-függőségben elveszett emberek radikálisan megtértek és beteltek Szent Szellemmel, megváltoztak, majd szunnyadó képességeket fedeztek fel. Üzleti, vezetői képességek és szellemi ajándékok kezdtek el náluk a felszínre törni, amint megengedték, hogy Jézus vére elvégezze a munkát. Amikor megengeded, hogy a vér ereje megtörjön minden átkot a DNS-eden, az helyet készít a megváltói ajándékok és az elhívásod felszínre kerülésének, mert a dudvát kigyomlálták.

Sok hívő megáll a megtérésnél és sohasem engedik meg Istennek, hogy elvégezze a teljes munkát és keresztre feszítse a DNS-ükbe programozott bűnös természetüket és vágyaikat. Ez aktiválja ugyanis a teljes elhívásukat, de így sohasem látják meg annak teljességét, amit Isten készített a számukra.

„Azért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, tegyünk le minden súlyt, ami lelassít minket, különösen a ránk akaszkodó bűnt, amely olyan könnyen elgáncsol minket, és kitartással fussuk meg a ránk szabott pályát.” (Zsidó 12:1 New Living Translation, angol fordítás alapján)

Amikor megengeded Istennek, hogy teljesen megtörje és megfeszítse a bűnös természetet, ez aktiválja a DNS-ünk természetfeletti részét. Az a súly, amit le kell tennünk, és ami gyakorta lelassít bennünket abban, hogy elérjük Istenben a csúcsot, az nem más, mint a DNS-ünkbe beágyazott bűnös természet. Isten tovább akar vinni a szimpla megtéréstől odáig, hogy teljesen átformálódunk az Ő képére – testben, lélekben és szellemben – és teljesen betöltjük az életünkön lévő elhívást.

„A bűnös természet gonoszt akar cselekedni, ami az ellentéte annak, amit a Szellem akar. A Szellem olyan vágyakat ad, amik ellentétei a bűnös természet vágyainak. Ez a két erő pedig folyamatosan harcol egymással, hogy ne legyetek szabadok arra, hogy a jó törekvéseket hajtsátok végre.” (Galata 5:17 New Living Translation, angol fordítás alapján)

Amikor Szellembe élsz és betöltöd a gondolataidat és az életedet a menny királyságával, és megengeded Szellemének, hogy uralkodjon benned, akkor ez elkezdi meggyengíteni és elpusztítani az életedben a hústest munkáját és kívánságait. Igen, jogilag te Isten igazsága vagy Jézus Krisztusban (2 Korinthus 5:21), de ezt neked kell továbbra is aktiválnod. Ugyanígy az Ő sebeiben meggyógyultál és Isten gondoskodott minden szükségletedről a kereszten, de neked akkor is aktiválnod kell ezt hit által, hogy ezek megjelenjenek az életedben.

Ne csak arra kérd Istent, hogy bocsássa meg a bűneidet vagy a bűnös vágyaidat, amik előbukkannak, hanem kérd Őt arra, hogy ezeket teljesen törje meg a vér által, hogy egy keresztre feszített életet élhess, és állandóan tele legyél a Szellemével. Aztán engedd meg Neki, hogy teljesen aktiválja benned az Ő DNS-ét.

„Azért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk: Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a Szellemmel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.” (Róma 8:12-14)

(Részlet David Herzog: Mennyei bíróságok c. könyvéből)

2016. július 22., péntek

David Herzog - Új DNS


Egy igazán felemelő három részes tanítás jön most David Herzogtól, aki Jézus hatalmas munkáját nyilatkoztatja ki, amit bennünk végez. A Bibliában is meg van írva, hogy az utolsó időkben az ismeret, a tudás egyre inkább gyarapodik (Dániel 12:4). Isten egyre hatalmasabb módokon cselekszik és jelenti ki Magát gyermekeinek és a világnak.„Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé”. (Jeremiás 1:5)

Isten nemcsak akkor ismert téged, amikor anyukád méhében voltál, vagy amikor megszülettél. A Jeremiás könyvében meg van írva, hogy Isten már azelőtt ismert, hogy megformált, megteremtett vagy mielőtt a Földön léteztél volna.

Isten Szellem (János 4:14), és Ő szellemet lehelt Ádámba és Évába (1 Mózes 2:7). Te is egy emberi testbe helyezett szellem vagy, és a szellemi részed az örökkévaló mennyei szférából való. Az Isten által teremtett szellemed örökké fog létezni még akkor is, amikor a tested elporlad.

Isten már akkor ismert téged, amikor még csak szellem voltál, mielőtt a Földre helyezett téged. Az , hogy Isten ismert téged, azt jelenti, hogy közeli kapcsolatban volt veled: közösségben voltál Istennel, kommunikáltál Vele. Isten és közted egy megértés és egy megállapodás volt az elhívásodat és sorsodat illetően.

Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az Õ Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek,
hogy Ő legyen az elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. (Róma 8:29-30)

Isten tehát nemcsak egyszerűen ismert téged, de el is hívott és megmutatta neked az elhívását, mielőtt megfogantál a Földön, és még csak szellem voltál. Aztán amikor megfogantál és megformálódtál az édesanyád méhében két elhívás, két lehetséges sors húzott. Egyrészt ott volt az Isten által beléd tett elhívás, másrészt pedig a bűn sorsa, amelybe minden ember beleszületik, amint megfogan az anyaméhben, Ádám és Éva, valamint az összes előd bukása miatt. (Róma 5:12)

Aztán egy nap befogadtad Jézust, Uradat és Megváltódat, megtértél, újra életre keltél Istennek (Róma 6:11). Ahogy újra elkezdted ismerni Istent és Vele közösségben voltál, elkezdted lassan felfedezni az életedre szóló elhívását. Lehet, hogy még prófétai igéket is kaptál, amelyek megerősítik azokat a dolgokat, amire Isten hív. Aztán talán észrevetted azokat az ajándékaidat és talentumaidat, amik pontosan illenek az elhívásodhoz. Végül elkezdted meglátni azt, amit Isten már régóta elkészített a számodra.

„Mert az Õ alkotása vagyunk, újrateremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” (Efézus 2:10)

Istennek tehát van egy elhívása, amit már elkészített számodra és arra vár, hogy te ebbe belépj, amikor megismerted és megláttad az elhívását. Sok ember számára az jelent problémát, hogy rájöjjenek, pontosan mi is ez az elhívás. Vannak olyan erők, amik azon munkálkodnak, hogy elhomályosítsák a látásunkat, hogy ne tudjuk teljesen meglátni, mi is az elhívásunk. De amikor elkezdjük ezt világosan látni, akkor a dolgok elkezdenek változni.

Miután megtértünk és újjászülettünk, örök életet kaptunk. A probléma azonban az, hogy a legtöbb keresztényt még az újjászületés után is két irány húzza. Amikor szellemben vannak, valóban Isten dolgai után vágyakoznak, de gyakran más erők, más irányba viszik el őket.

Minden vérvonalunkban vannak rokonaink, szülők és még feljebb elődeink, akiknek voltak bűneik, ajándékaik, és elhívásuk, ami elér minket is. Igen, megtértél, de nagyon gyakran azt veszed észre, hogy még mindig meg kell feszítened a testi kívánságokat és szellemben kell maradnod. Amikor a rossz irány elvisz, ez gyakran az, amiről az ellenség tudja, hogy a gyengeséged a vérvonaladnak köszönhetően. Egy dolog Istent arra kérni, hogy bocsássa meg bűneidet, de egy másik az, amikor a bűnnek ezt a mintáját letöröd magadról és a családi vonalról.

Dávid király Betsabéval elkövetett bűne meg lett bocsátva (2 Smuel 11; 12:1-13), de láthatjuk ennek a szexuális bűnnek a következményét a vérvonalon, a fiaiban. Egyik példa Salamon, akiben ott voltak az atyjától, Dávid királytól örökölt DNS minták. Ott volt az uralkodásra és az imádatra való elhívás, de vonzotta őt a sok nő iránti kéjvágy, a másik irányba is. Ő még tovább is ment, mert nemcsak pogány asszonyokat vett el, de az ő isteneiket imádra, ami végül a bukásához vezetett.

Ezért sokszor találkozhatunk olyan emberekkel, akik nőnek az ajándékaikban és az elhívásukban, ahogy hűségesen imádkoznak és kamatoztatják a talentumaikat, de eközben nem foglalkoznak az öröklött DNS-ükben a bűn nyomaival. Aztán egy napon eljutnak egy magas szintre Istenben, a szolgálatukban vagy a vállalkozásukban csak azért, hogy egy nagyot essenek, ami sok más embert is érint. Sokan aztán csodálkoznak, hogyan lehetséges ez? Egyáltalán közel állt valaha Istenhez az illető? A helyzet az, hogy a búza gyakran együtt nő a konkollyal, de a konkoly olyan hatalmas lesz, hogy ha nem vágják ki, megfojtja a búzát és mindazt a jót, ami addig termett. Őket tehát mindkét irány húzta.

Gyakran előfordul, hogy az ajándékok és az elhívás növekedésének sikere miatt az emberek nem ügyelnek a védelemre. Már annyira elfoglaltak az elhívásukban, hogy lecsökken az Istennek való személyes együttlét, amitől megerősödik a bűn természete és végül átveszi az uralmat. Sok ember képes arra, hogy mellékvágányon tartsa a bűnt, nem hagyja, hogy az leuralja vagy tönkretegye őket, de Istennek sohasem engedik meg, hogy teljesen elpusztítsa és kigyomlálja a bűn mintázatát. Ez gyakran azért történik, mert nem értik, mindez hogyan működik, vagy egyszerűen letagadják az egészet. Pál is foglalkozott ezzel, amikor azt írta a Róma 7:15-ben: „mert amit cselekszem, azt nem ismerem, mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt, amit gyűlölök.” Pál azzal folytatja, hogy beszél a két, vérvonalunkban lévő sors közötti küzdelemről, amikor a következőket írja a Róma 7:20-25-ben:

„Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én teszem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom ezért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ad a bűn törvényének, amely van az én tagjaimban. Óh, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet, az én elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok”.

(Részlet David Herzog: Mennyei bíróságok c. könyvéből)

2016. július 20., szerda

David Herzog - DicsőségesŐ konferencia2016. AUGUSZTUS 5-6-7-én megrendezésre kerül a DicsőségesŐ konferencia David & Stephanie Herzoggal. Daviddel már sokan találkozhattatok a márciusi átütő sikerű Dicsőséginvázió konferencián és ő ismét nagyon szívesen látogat el hozzánk ide Magyarországra, hogy megossza velünk mindazokat a dicsőséges mennyei üzeneteket, amiket Isten kijelentett neki több, mint 20 éves szolgálata során.

Video előzetes/meghívó a konferenciáról:


A konferencia Facebook oldala:

Facebook link

A konferencián a részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni pedig ezen a linken tudtok (minden nevet külön űrlapon kérnek beregisztrálni):

Regisztráció link

2016. július 18., hétfő

Bethel Music

Most ismét egy amerikai dicsőítő csapat következik, a kaliforniai Bethel Music. Atmoszférikus, igazán szívből jövő dicsőítésük (imádatuk) csodálatos dalokon keresztül formálódik meg, és ragadja meg az éhes szíveket. Hatalmas erő van a zenéjükben, amiből egy kis ízelítőt kaphattok most.


Shine on us:Heaven come:In Your light:We will not be shaken:

2016. július 16., szombat

Gégény Éva

Nemcsak külföldön találunk igazán elkötelezett dicsőítő csapatokat, kis hazánkban is akadnak szép számmal :-) Most Gégény Éva néhány dalát linkelem be, aki nemcsak dicsőít, de felekezetközi szolgálata során segít közelebb kerülni Istenhez mindazoknak, akik szeretnének többet Tőle és Belőle. Igei alapú dalaiból mindig érezhető az Úr öröme, szeretete és az Iránta való szenvedély, ráadásul zeneileg is igényes, egyéni munkát tesz le az asztalra (rockzenét kedvelők előnyben :-) Most pedig következzen a legújabb "Az Úr harcol" c. lemezéről néhány dal.


Él az én Istenem:Az Úr harcol:Nézz csak föl:


2016. július 13., szerda

Jesus Culture

Most néhány zenés bejegyzés következik, hogy ne legyen egyhangú a blog :-) Valószínűleg nem kell bemutatnom nektek a Jesus Culture zenekart. Aki nem ismerné őket, egy kaliforniai dicsőítő csapatról beszélünk, akik a Bethel gyülekezetből indultak, és mára már világszerte ismertek szenvedélyes elkötelezettségükről és Isten jelenlétét lehívó koncertjeikről. A dalaik megkönnyítik a szívünk Istenre hangolódását és a Vele való szorosabb kapcsolatot is erősítik. Nemrég Magyarországon is jártak, ennek apropóján néhány dalt ajánlok figyelmetekbe tőlük.

Your love never fails:Let it echo:In the river:We will run:

2016. július 8., péntek

Egy házasságtörés története és a folytatása - Alan & Lisa Robertson


A videóban szereplő házaspárnak szintén elég nagy próbán kellett átmennie. A feleség viszonyt kezdett egy másik férfival (ennek mondjuk volt előzménye is), innen kellett újraépíteni a házasságukat. Ez azonban egyáltalán nem ment könnyen, ahogy arról mindketten beszámolnak. De kitartottak, és most erősebb a házasságuk, mint valaha. Történetük is mutatja, hogy Isten is akkor tud segíteni, ha ketten egy akaraton vannak, hogy mindenáron megmentik a házasságukat.2016. július 5., kedd

Egy házasságtörés története

Most egy olyan bizonyság jön, amiben a feleség csalta meg a férjét, csak hogy ne legyen mindig egyoldalú a helyzet :-) A videón bemutatkozó házaspárnak leginkább az őszinteség hiánya volt a probléma. A feleség félrelépett, de az, hogy várandós lett a szeretőjétől, még bonyolultabbá tette a helyzetet. A férfi viszont ténylegesen bemutatta az isteni szeretetet, mivel meg sem fordult a fejében, hogy magára hagyja a feleségét, valamint a gyermeket. Érdekes, hogy elkötelezett keresztényként is be tudott férkőzni az ellenség közéjük, mégpedig a be nem töltött érzelmi űrön és titkokon keresztül. Ezt a nem hétköznapi történetet láthatjátok a következőkben.2016. július 1., péntek

Gary Chapman - Az öt szeretetnyelv-teszt

Korábban már írtam Gary Chapman - Egymásra hangolva c. könyvéről. Ehhez kapcsolódik egy teszt is, amelynek kitöltése után világos lesz, hogy kinek mi az elsődleges szeretetnyelve (vagyis hogyan lehet igazán szeretni).

A teszt letölthető az alábbi linkről:

TESZT LINK

A könyv pedig letölthető az alábbi linkről:

KÖNYV LINK