2014. január 9., csütörtök

Mikor veszíted el a már megszerzett üdvösséget?

Nagyjából ezt a kérdést tettem fel a gyülekezetünk felé egy olvasó kérésére, amire az alábbi választ kaptam. Szerintem mindenki számára tanulságos:

Miután egy ember befogadja Jézus Krisztust az életébe, és megkeresztelkedik, üdvösséget nyer. Viszont ez a megnyert üdvösség - ahogyan azt Ön a kérdésében helyesen teszi fel - elveszíthető. A visszatérésről (2 Pét 2:22), erről a negatív fordulatról Júdás története, ill. Anániás és Safira (Apcsel 5:1-33) tragikus halála megrázó tanulságokat tartalmaz a számunkra. Az üdvösség elvesztésének a matematikai pontja, a bűn által, az ember szellemében bekövetkezett állapot, melynek következtében kikerül az Édenből, a Mindenható jelenlétéből. Mindazonáltal a jó hír az, hogy jelenleg egy olyan kegyelmi korszakban élünk, amikor Jézus Krisztus engesztelő áldozata miatt, amíg az ember él, fennáll a lehetőség a megtérésre azok számára is, akik elvesztették a megszerzett üdvösséget.
   ''Mert az [Úr] nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.'' -  1Sám 16:7b
   ''...de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik:
Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.'' - Róma 5-20b-21.
   ''Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. '' - 1Ján 1:9.
Remélem sikerült a kérdésére választ kapnia.

Igen, megkaptam, és nagyon köszönjük!