2016. július 25., hétfő

David Herzog - A vér


David előző tanításának folytatása jön most, amely Jézus Krisztus vérének erejéről szól, és arról, hogyan lehet ezt aktiválni az úrvacsora révén.DNS-ünk a vérünkben van és olyan, mint egy tekercs vagy egy könyv. Ha ki tudnád nyitni a sorsod könyvét, ami a DNS-edbe van bekódolva, láthatnád a jövőbeli elhívásodat, meg a családi vonal múltbeli bűneit is, hiszen ezek ott vannak bekódolva a DNS-edbe. Bizonyos értelemben a DNS-ünk egyfajta sors irányába programoz be minket. Az egyetlen dolog, ami megváltoztathatja ezt a programot az, ha megtisztítjuk és megváltoztatjuk ezt a DNS-t Jézus vérén át és megengedjük, hogy az élete átjárja életünk minden területét.

Ma a tudósok és az orvosok azt állítják, hogy újra tudnak teremteni testrészeket pusztán csak a DNS-szállal, mert a DNS-ben van a forráskód beágyazva ahhoz, hogy az egész testet újra lehessen alkotni.

A legtöbb ember úgy tudja, hogy a DNS két egymásba szövődő szálból áll, ez az, amit az ember lát. Van azonban egy láthatatlan harmadik szál is, ami körbeveszi a DNS-t, ez pedig az RNS. Ez a láthatatlan fonál a DNS szellemi része, ami a fizikai DNS-hez kapcsolódik, és amit a tudósok nem látnak. Az ebben található elhívásunk és sorsunk szellemi lenyomata viszont a másik két szál része.

Mi nemcsak fizikai, de szellemi lények is vagyunk, s a szellemi emberünk összekapcsolódik a fizikai és intellektuális természetünkkel, Isten pedig ezt szépen összeforrasztotta.

A Biblia azt mondja, hogy Krisztusban új teremtmények vagyunk (2 Korinthus 5:17). Isten átprogramozhatja és megváltoztathatja a DNS-edet, ezt pedig Jézus tökéletes és mocsok nélküli vére által teszi meg. Ha hit által veszed Jézus vérét, az pedig beléd megy, ennek megvan az ereje arra, hogy letörjön minden bűnös mintát a generációs vérvonaladban. De ehhez tudatosan kell hozzáférni. Pusztán az, hogy jogod van erre, még nem ugyanaz, mint aktiválni Jézus vérének erejét.

Amikor úrvacsorázol, Jézus által aktiválhatod Isten DNS-ét a sajátodba. Valami természetfeletti történik akkor, amikor Jézus testét és vérét veszed az úrvacsorában. Az élet a vérben van (3 Mózes 17:11). Amikor úrvacsorázol, reaktiválhatod az Ő vérének erejét, ha hittel veszed, és így felveszed az Ő életét, ami a vérben van.

„Ezt mondta nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az Ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak és én feltámasztom azt az utolsó napon.” János 6:53-54)

Isten mindig szövetség által működik, és meg is tartja a szövetség ráeső részét. Amikor úrvacsorázol, ami Jézus testét és vérét jelképezi, ez aktiválja a szövetséget és így Isten életének a DNS-ét a te életedben.

„Mikor pedig ettek, vette Jézus a kenyeret és hálákat adott, megtörte és adta a tanítványoknak és azt mondta: Vegyétek, egyétek ez az én testem. És vette a poharat és hálákat adott, és odaadta azoknak, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az újszövetség vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.” Máté 26:26-28)

Úgy tűnik, hogy az Ő vérének szövetsége elveszett üzenet lett az utóbbi időben. Többé már nem hallunk üzeneteket a vér erejéről vagy nem hallunk erről dalokat, ahogy régen. Az igazság az, hogy az ördög nagyon is jól tudja: ha megragadjuk a vérről való kijelentést és, hogy hogyan kell aktiválnunk Jézus vérét a saját DNS-ünkben, akkor az egész életünk a testünk, szellemünk és a képességeink egy magasabb szintre jutnak el. Ezért használ az ördög véráldozatokat a sátánista rituálékban és sok titkos társaságnál, mivel ez aktiválja a démoni erőket. De amikor a miénk Isten szövetségének eredeti ereje, az ellenség csak sokkal kevésbé képes ezt lemásolni, egy sokkal alantasabb áldozattal.

Sokszor láttunk már embereket meggyógyulni és megszabadulni, amikor úrvacsorát vettek hittel és valódi kinyilatkoztatással, nem pedig csak megszokásból. A hit és kinyilatkoztatás a két fő alapelem.

Mivel te Isten fia vagy lánya vagy, benned ott van az Ő DNS-e. Minél inkább elváltozol az Ő képére, és megengeded, hogy megváltoztasson téged, annál inkább olyan leszel, mint Ő (Róma 8:29). Amikor magadba engeded Isten DNS-ét, ténylegesen meg tud változni a te DNS-ed. Nem egyszerűen csak a tested kezd el átalakulni, ahogy beteg sejtek hirtelen elkezdenek meggyógyulni és regenerálódni, de a DNS-ed RNS szellemi szála is elkezd újraaktiválódni és hirtelen elkezdesz visszanyúlni az eredeti elhívásodhoz és sorsodhoz. Még az alvó képességeid, ajándékaid és talentumaid is elkezdenek a felszínre jönni, amikről nem is tudtad, hogy léteznek. A kábítószer-függőségben elveszett emberek radikálisan megtértek és beteltek Szent Szellemmel, megváltoztak, majd szunnyadó képességeket fedeztek fel. Üzleti, vezetői képességek és szellemi ajándékok kezdtek el náluk a felszínre törni, amint megengedték, hogy Jézus vére elvégezze a munkát. Amikor megengeded, hogy a vér ereje megtörjön minden átkot a DNS-eden, az helyet készít a megváltói ajándékok és az elhívásod felszínre kerülésének, mert a dudvát kigyomlálták.

Sok hívő megáll a megtérésnél és sohasem engedik meg Istennek, hogy elvégezze a teljes munkát és keresztre feszítse a DNS-ükbe programozott bűnös természetüket és vágyaikat. Ez aktiválja ugyanis a teljes elhívásukat, de így sohasem látják meg annak teljességét, amit Isten készített a számukra.

„Azért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, tegyünk le minden súlyt, ami lelassít minket, különösen a ránk akaszkodó bűnt, amely olyan könnyen elgáncsol minket, és kitartással fussuk meg a ránk szabott pályát.” (Zsidó 12:1 New Living Translation, angol fordítás alapján)

Amikor megengeded Istennek, hogy teljesen megtörje és megfeszítse a bűnös természetet, ez aktiválja a DNS-ünk természetfeletti részét. Az a súly, amit le kell tennünk, és ami gyakorta lelassít bennünket abban, hogy elérjük Istenben a csúcsot, az nem más, mint a DNS-ünkbe beágyazott bűnös természet. Isten tovább akar vinni a szimpla megtéréstől odáig, hogy teljesen átformálódunk az Ő képére – testben, lélekben és szellemben – és teljesen betöltjük az életünkön lévő elhívást.

„A bűnös természet gonoszt akar cselekedni, ami az ellentéte annak, amit a Szellem akar. A Szellem olyan vágyakat ad, amik ellentétei a bűnös természet vágyainak. Ez a két erő pedig folyamatosan harcol egymással, hogy ne legyetek szabadok arra, hogy a jó törekvéseket hajtsátok végre.” (Galata 5:17 New Living Translation, angol fordítás alapján)

Amikor Szellembe élsz és betöltöd a gondolataidat és az életedet a menny királyságával, és megengeded Szellemének, hogy uralkodjon benned, akkor ez elkezdi meggyengíteni és elpusztítani az életedben a hústest munkáját és kívánságait. Igen, jogilag te Isten igazsága vagy Jézus Krisztusban (2 Korinthus 5:21), de ezt neked kell továbbra is aktiválnod. Ugyanígy az Ő sebeiben meggyógyultál és Isten gondoskodott minden szükségletedről a kereszten, de neked akkor is aktiválnod kell ezt hit által, hogy ezek megjelenjenek az életedben.

Ne csak arra kérd Istent, hogy bocsássa meg a bűneidet vagy a bűnös vágyaidat, amik előbukkannak, hanem kérd Őt arra, hogy ezeket teljesen törje meg a vér által, hogy egy keresztre feszített életet élhess, és állandóan tele legyél a Szellemével. Aztán engedd meg Neki, hogy teljesen aktiválja benned az Ő DNS-ét.

„Azért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk: Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a Szellemmel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.” (Róma 8:12-14)

(Részlet David Herzog: Mennyei bíróságok c. könyvéből)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése