2014. február 1., szombat

Ima 1

Ezt az imát egy kedves barátomtól kaptam. Az példaimák mindig nagyon jók, mert utat mutatnak! Mindamellett azt javaslom, hogy senki ne szó szerint ismételgesse őket nap mint nap. Az ima legyen személyes, legyen szívből jövő. És mindig a hálával kezdődik, mert megérdemli az Úr!

MILY DRÁGÁK NÉKEM A TE GONDOLATAID, OH, ISTEN

Uram, a szent Igédben mondod: Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújítása által. (Róm. 12,2.)

Az is meg van írva: Atyám, Tőled vagyok a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekem Istentől, és megigazulásul, szentségül és váltságul. (1Kor. 1,30.) Bennem az Ige igazsága szerint Krisztus értelme van. (1Kor. 2,16.)

Jézus nevében őrködöm a gondolataim felett, és lerontok okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtek minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. (2Kor. 10,5.)

Az elmémnek megparancsolom, hogy csak a Te gondolataidat gondolja. Elme, gondolatok, hatalmat veszek felettetek, a Jézus nevében. Jézus nevében megparancsolom, hogy a félelem és hitetlenség gondolatai helyett azokat a magasabb gondolatokat gondold, amik Isten gondolatai. Azokat a magasabb utakat járd, amik Isten útjai. Elme, megparancsolom neked, hogy ne szabd magadat e világhoz, ne szabd magadat a világ hitetlen gondolataihoz, hanem változz el az Ige megújítása által, és vizsgáld meg, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata, és csak azon gondolkodj, ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, kedves, jó hírű, amiben van valami erény vagy
dicséret. (Ésa. 55,9. Róm. 12,2. Fil. 4,8)

Drága Jézusom, hatalmat vettem az elmém felett. Mint Főpapom, a kezedbe adom azt, hintsd meg az elmémet a szent vérrel, és Te elevenítsd meg az elmémet. Add nekem a Te gondolataidat, mert én azokat a magasabb gondolatokat akarom gondolni, amik a Te gondolataid.

Nyisd meg az én elmémet, lehelj rá a Szent Szellemed által, hogy megérthessem az Írásokat. Felajánlom neked az elmémet, használd az elmémet, gondold a Te gondolataidat az én elmémen keresztül. Olvaszd bele az én elmémet a Tiédbe. Drága Jézusom, hadd forrjon össze az én elmém a Tiéddel, hogy a Te gondolataidat gondolhassam mindenkor, éjjel és nappal. (Luk. 24,27. 31.)

A felettem uralkodó jókegyelmedből az elmémmel a Szellem gondolatait gondolom, mely élet és békesség. Hálát adok neked, Mennyei Atyám, hogy ebben segítségemre siet a drága Szent Szellem, mert Ő szól hozzám, és azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nekem. Ő mindenre megtanít engem, és eszembe juttatja mindenkor a Te Igédet. (Róm. 8,6. Ján. 16,13. 14,26)

A szellemem szemeinek megparancsolom, hogy lehulljon róluk a lepel, Jézus nevében, és lássanak. A szellemem füleinek megparancsolom, hogy megnyíljanak és halljanak. Így teljes betekintést kapok, Istenem, a Te útjaidba, a Te szándékaidba, terveidbe, gondolataidba és akaratodba. Örvendezik a szívem, és áldalak, mily drágák nékem a Te gondolataid, oh, Istenem.Mily nagy azoknak summája. Atyám, csak Te vagy minden gondolatom. Ámen. (Zsolt. 139,17.)